Útkövetés

Címlap 8. osztályosok pályaorientációja Pályaorintációs tájékoztató


Pályaorientációs tájékoztató Nyomtatás E-mail

Tájékoztató

a középfokú felvételi eljárás jogorvoslatáról, rendkívüli felvételi eljárásról

A felülbírálati illetve törvényességi kérelmet a középfokú iskola fenntartójához címezve, de a tanuló általános iskolájában kell benyújtani. Jogorvoslati jogával a szülő a középfokú intézmény határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül élhet.

A kérelmeket az általános iskola összegyűjti, s eljuttatja a fenntartóhoz, amely lehet:

  • Győri Műszaki Szakképzési Centrum
  • Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
  • Győri Tankerületi Központ

A beérkezés határideje a centrumok esetében május 4., a tankerület esetében május 12.

A letölthető dokumentumok közt található, a KLIK Győri Tankerületének szóló nyomtatványt kell kitölteni, ha a kérelmet a tankerület fenntartásában álló intézmény tekintetében óhajtják beadni. Felhívom a figyelmet, hogy külön nyomtatvány van arra az esetre, ha a diákot egyik iskolába sem vették fel.

Ha a megcélzott intézmény valamelyik szakképzési centrum fenntartásában áll, akkor az ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM c. nyomtatványt kell kitölteni.

Amennyiben érdeksérelemre, vagy jogszabálysértésre akarnak hivatkozni a kérelemben, kérem, keressenek meg május 2-án szerdán, a titkárságon történt előzetes egyeztetés alapján.

Amennyiben kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, természetesen szívesen állok rendelkezésükre telefonon vagy a titkárságon történt előzetes egyeztetés alapján személyesen.